Máte pocit, že už nevíte jak dál?
V životě mohou nastat situace, kdy už si nevystačíme sami, tehdy je dobré požádat o pomoc, to je první krok ke zlepšení našeho stavu.
mám zájem o konzultaci možné i online

CO NABÍZÍME:

V naší ordinaci nabízíme péči dospělým a dospívajícím klientům a také dětem, které nespadají pod odbornou péči dětského klinického psychologa. Věnujeme se psychologické diagnostice, krizové intervenci, psychologickému poradenství, i systematické psychoterapii.

Klinicko-psychologické vyšetření - odborné posouzení psychického stavu, zaměřené na porozumění povaze potíží a volby intervence, případně posouzení stavu jako podklad pro další odborníky.

Systematická psychoterapie - proces využívající psychologické prostředky. Zaměřený na porozumění, odstranění či zmírnění potíží. Případně učení se zacházení se symptomy psychické poruchy.

Krizová intervence - akutní intervence v okamžiku zhoršení psychického stavu, výrazného stresu či traumatické události.

Péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění, pokud se jedná o potíže spadající do okruhu psychických

poruch, poruch chování či reakcí na stres. A máme smlouvu o hrazení péče s danou pojišťovnou.

Služby je možné hradit i soukromě.

Ambulance klinické psychologie, Na bojišti 1950/2, Praha 2.

Pracoviště akreditované MZ pro obor specializačního vzdělávání "Psycholog ve zdravotnictví - Klinická psychologie" odkaz

Pracoviště akreditované MZ pro obor specializačního vzdělávání "Psychoterapie"odkaz

NÁŠ TÝM:

PhDr. Hana Malichová

kontakt pro objednání: malichova.psycholog@gmail.com

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF UK. Během studia jsem absolvovala řadu odborných stáží ve zdravotnických i sociálních zařízeních (např. Krizové centrum Riaps, zařízení Drop In, Psychiatrické centrum Praha, Středisko výchovné péče Klíčov). V roce 2018 jsem ukončila pětiletý akreditovaný postgraduální výcvikový kurz v kognitivně-behaviorální terapii. V odborné praxi se věnuji dětem a dospělým od roku 2012. Aktuálně jsem v předatestační přípravě a pracuji jako psycholog ve zdravotnictví. Nabízím psychoterapii a psychologickou diagnostiku pod supervizí.

Pracovní zkušenosti:
 • 2024–doposud Zdravotnické zařízení Psychem – psycholog ve zdravotnictví
 • 2015–2024 Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12 – psycholog
 • 2013-2015 Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje – psycholog
 • 2012-2013 Týdenní stacionář Sluneční Domov pro děti a mládež s poruchami autistického spektra – psycholog
Kvalifikace:
 • Jednooborová psychologie, Katedra psychologie FF UK
 • Osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem (kurz Psycholog ve zdravotnictví, Katedra psychologie FF UK)
 • Výcvik v KBT (Institut kognitivně behaviorální terapie)
Další odborné vzdělání a kurzy:
 • Zařazení do specializačního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky nelékařských zdravotnických povolání - obor specializace klinická psychologie (prosinec 2023 – doposud)
 • Rorschachova metoda – základní kurz, IKP (březen 2024 – doposud)
 • Školící a výcvikový kurz IDS – Inteligenční a vývojová škála pro děti, Hogrefe – Testcentrum
 • Kurz administrátorů testu Woodcock-Johnson Internation Editions II, NÚV
 • Kurz SON-R – neverbální inteligenční test, Hogrefe – Testcentrum
 • Screening symptomatiky poruch autistického spektra,Škála CARS, APLA
Mgr. Barbora Malá

kontakt pro objednání: psych.mala@gmail.com

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia jsem absolvovala řadu stáží ve zdravotnických i sociálních službách se zaměřením především na oblast závislostí. Pracovala jsem jako konzultant na Národní lince pro odvykání a terénní evaluátor projektu HRaní Společnosti Podané ruce o.p.s. Aktuálně jsem v předatestační přípravě, pracuji jako psycholog ve zdravotnictví v PN Horní Beřkovice. Jsem také frekventantkou psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii. Absolvovala jsem kurz kompletní krizové intervence a motivačních rozhovorů. Nabízím podpůrnou terapii a diagnostiku pod supervizí.

Pracovní zkušenosti:
 • 2020 – doposud PN Horní Beřkovice – Psycholog ve zdravotnictví
 • 2019-2020 Společnost Podané ruce o.p.s. – Terénní evaluátor projektu HRaní
 • 2018-2020 Národní linka pro odvykání – konzultant
Vzdělání:
 • 2022 – doposud – výcvik v integrativní psychoterapii (INSTEP)
 • 2015-202jednooborová psychologie FF UP Olomouc
Kurzy:
 • Kompletní kurz krizové intervence
 • Motivační rozhovory
 • Kurz Wechslerových škál
 • Základní kurz v Rorschachově metodě
 • Kurz OPD-II
 • Risk assessment – hodnocení rizika násilí metodami HCR, SVR, SAPROF
Mgr. Barbora Malá

kontakt pro objednání: psychologarltova@gmail.com

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a absolvovala pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Během studia jsem se v roli moderátora účastnila akcí v zájmu prevence pohlavně přenosných chorob, absolvovala praxi v neziskové organizaci NAUTIS (národní ústav pro autismus) a Psychosomatické klinice. Jedenáct let jsem pracovala s dětmi základních a středních škol jako trenér tance. Rok jsem byla školním psychologem na Zš Cimburkova a Střední pedagogické škole Futurum. Dále jsem 5 let pracovala v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, kde jsem primárně působila na oddělení ochranných léčení sexuologických. V nemocnici jsem také opakovaně pracovala s klienty z oddělení léčby pro seniory, ochranného léčení psychiatrického a s klienty se závislostí. Nyní se věnuji individuální a párové psychoterapii pro klienty ve věku od 12 let a výše. Pracuji pod supervizí a v souladu s etickými standardy české asociace pro psychoterapii. Mým cílem je, aby se klient mohl cítit skutečně vyslyšen a pochopen ve své jedinečné životní situaci.

Ambulance klinické psychologie, Na bojišti 1950/2, Praha 2.

Péče je hrazená následujícími zdravotními pojišťovnami:

logo pojišťovny ZPŠ (209) - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
logo pojišťovny RBP-ZP (213) - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
logo pojišťovny VZP (111) - Všeobecná zdravotní pojišťovna
logo pojišťovny OZP (207) - Oborová zdravotní pojišťovna
logo pojišťovny ZPMVČR (211) - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky

Ambulance klinické psychologie Kojetická 1021, Neratovice.

Pracoviště akreditované MZ pro obor specializačního vzdělávání "Psycholog ve zdravotnictví - Klinická psychologie"odkaz

Pracoviště akreditované MZ pro obor specializačního vzdělávání "Psychoterapie"odkaz

NÁŠ TÝM:

Mgr. Barbora Malá

kontakt pro objednání: psychologarltova@gmail.com

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii a absolvovala pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru. Během studia jsem se v roli moderátora účastnila akcí v zájmu prevence pohlavně přenosných chorob, absolvovala praxi v neziskové organizaci NAUTIS (národní ústav pro autismus) a Psychosomatické klinice. Jedenáct let jsem pracovala s dětmi základních a středních škol jako trenér tance. Rok jsem byla školním psychologem na Zš Cimburkova a Střední pedagogické škole Futurum. Dále jsem 5 let pracovala v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, kde jsem primárně působila na oddělení ochranných léčení sexuologických. V nemocnici jsem také opakovaně pracovala s klienty z oddělení léčby pro seniory, ochranného léčení psychiatrického a s klienty se závislostí. Nyní se věnuji individuální a párové psychoterapii pro klienty ve věku od 12 let a výše. Pracuji pod supervizí a v souladu s etickými standardy české asociace pro psychoterapii. Mým cílem je, aby se klient mohl cítit skutečně vyslyšen a pochopen ve své jedinečné životní situaci.

Ambulance klinické psychologie, Kojetická 1021, Neratovice.

Péče je hrazená následujícími zdravotními pojišťovnami:

logo pojišťovny VZP (111) - Všeobecná zdravotní pojišťovna
logo pojišťovny OZP (207) - Oborová zdravotní pojišťovna
logo pojišťovny ZPMVČR (211) - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky