Supervize

Proces zaměřený na rozvoj profesních kompetencí,
založený na schopnosti sebereflexe

Přináší možnost vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy z odstupu hledat různé cesty k řešení problematické či konfliktní situace. Aktuálně v mnoha případech zaměřený na předcházení syndromu vyhoření a práci s ním. 

Tato forma práce často spojována s lidmi v pomáhajících profesích, ale vnímám ji jako vhodný nástroj i pro firemní prostředí.

Icons-SUpervize_Individualni

INDIVIDUÁLNÍ
SUPERVIZE

Icons-SUpervize_Tymova

SKUPINOVÁ
SUPERVIZE

Icons-SUpervize_Skupinova

TÝMOVÁ
SUPERVIZE

Potřebujete se podívat s odstupem
od vlastní prácena na svůj proces?

Zažádejte si o bezplatnou konzultaci.