o mně a mé práci

Petr Ptáček

Jsem psychoterapeut, kouč a supervizor

Narodil jsem se v roce 1975 v Praze, kde žiji dodnes. Velkou část svého pracovního života jsem strávil jako psycholog v Psychiatrické Nemocnici v Praze Bohnicích (PNB) na oddělení ochranných sexuologických léčení. V rámci PNB pracuji také v Centru Krizové Intervence. 

Věnuji se soukromé psychoterapeutické a poradenské praxi a také lektorské činnosti a tréninkům manažerských a komunikačních dovedností v komerční sféře. Jsem členem lektorského týmu v rámci psychoterapeutického výcviku na Vysoké škole psychosociálních studií (VŠPSS) a na stejné škole jsem vedl společně s kolegyní sebezkušenostní kurzy. V současnosti pracuji zejména v soukromé praxi, jako školitel v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích. A věnuji se supervizní činnosti a koučování.

Psychologii jsem se začal věnovat po předcházející výtvarné činnosti. Vystudoval jsem ji společně se Sociální politikou a Sociální prací na Fakultě sociálních studií na Masarykově Univerzitě v Brně. Absolvoval jsem Psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a Existenciální Analýze, kde nacházím také těžiště mé individuální psychoterapeutické práce.

Vzdělávání v oboru:

2014 – 2016 Výcvik supervize a koučování (Českomoravský institut pro supervizi a kooučování ČMISK, člen EASC – Evropská asoviace pro supervizi a koučování)
2013 – 2014 Traumaterapie (SLEA)
2009 Supervizní kurz Rorschach
2008 – 2009 Základní kurz v Rorschachově metodě
2009 Funkční specializace ze systematické psychoterapie
2008 Atestace z Klinické psychologie (číslo registrace MZČR: 022-0121-7117)
2005 Kurz hypnózy pod vedením Prof. Kratochvíla, Kroměříž (www.psycholog.coolnet.cz)
2002 – 2007 psychoterapeutický výcvik SLEA: Logotrerapie-Existenciální analýza
2002 – 2005 Mgr. Psychologie, FSS MU Brno
1999 – 2002 Bc. Psychologie, sociální politika a sociální práce, FSS MU Brno
( další krátkodobější odborné stáže a výcviky)

Praxe v oboru:

2020 > NUDZ, projekt Parafilik
2018 >
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, školitel, supervizor
2015 – 2018
 Psychiatriská nemocnice Horní Beřkovice, vedoucí psycholog
2006 – 2015 Psychiatrická Nemocnice Praha-Bohnice, psycholog
2010 – 2013 TH Klinika.s.r.o., psycholog
2009 > Centrum Krizové Intervence (CKI) Praha
2008 – 2012 Lektorská činnost Vysoká škola psychosociálních studií
2006 > Lektorská a trenérská činnost zejména v oblasti Komunikačních dovedností
2007 – 2008 externí spolupráce s firmou Neurops s.r.o., psychologická diagnostika řidičů z povolání
2004 – 2006 Dětská psychiatrická léčebna Louny, psycholog
1997 – 1998 dobrovolník v ČSAP (Česká Společnost AIDS Pomoc)

Členství v profesních sdruženích

European Association for Supervision and Coaching EASC www.easc-online.eu
Českomoravský institut pro supervizi a koučink CMISK www.cmisk.cz
Společnost pro Logoterapii a Existenciální Analýzu SLEA o.s. www.slea.cz
Společnost pro Rorschacha a projektivní metody www.rorschach.cz
Společnost pro Rozvoj Sexuologie SRS o.s.
Asociace klinických psychologů www.akpcr.cz