Koučink

Proces cíleně orientovaný
na definování a dosahování cílů.

Nabízím setkávání vedoucí k rozpoznávání vnitřních i vnějších překážek a hledání cest k uskutečnění cílů. V kontextu uvědomování si a minimalizace rizik na cestě k jejich dosažení. Považuji za nedílnou součást tohoto procesu uvědomování a posilování vlastních kapacit a kompetencí, jak v kontextu konkrétního cíle, tak v rámci osobního rozvoje.

Zajímají-li vás témata související s dosahováním lepších výsledků, efektivnějším zacházením s vlastními zdroji, či dosahování vytyčených cílů, pak je pro vás koučink vhodný. Koučink je orientovaný na budoucí stav a akci, neobsahuje rady, nejde o mentoring.

Chcete zkavlitnit váš osobní život? Potřebujete se pohnout z místa ve vaší firmě?

Zažádejte si o bezplatnou konzultaci.