O MNĚ A MÉ PRÁCI
Petr Ptáček foto

PETR PTÁČEK

Jsem psychoterapeut, kouč a supervizor

Narodil jsem se v roce 1975 v Praze, kde žiji dodnes. Velkou část svého pracovního života jsem strávil jako psycholog v Psychiatrické Nemocnici v Praze Bohnicích (PNB) na oddělení ochranných sexuologických léčení. V rámci PNB pracuji také v Centru Krizové Intervence.

Věnuji se soukromé psychoterapeutické a poradenské praxi a také lektorské činnosti a tréninkům manažerských a komunikačních dovedností v komerční sféře. Jsem členem lektorského týmu v rámci psychoterapeutického výcviku na Vysoké škole psychosociálních studií (VŠPSS) a na stejné škole jsem vedl společně s kolegyní sebezkušenostní kurzy. V současnosti pracuji zejména v soukromé praxi, jako školitel v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích. A věnuji se supervizní činnosti a koučování.

Psychologii jsem se začal věnovat po předcházející výtvarné činnosti. Vystudoval jsem ji společně se Sociální politikou a Sociální prací na Fakultě sociálních studií na Masarykově Univerzitě v Brně. Absolvoval jsem Psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a Existenciální Analýze, kde nacházím také těžiště mé individuální psychoterapeutické práce.

Vzdělávání v oboru:

2019 Výcvik mentoring supervize ČIS (český institut pro supervizi www.supervize.eu)

2014 – 2016 Výcvik supervize a koučování (Českomoravský institut pro supervizi a kooučování ČMISK, člen EASC – Evropská asoviace pro supervizi a koučování)

2013 – 2014 Traumaterapie (SLEA)

2009 Supervizní kurz Rorschach

2008 – 2009 Základní kurz v Rorschachově metodě

2009 Funkční specializace ze systematické psychoterapie

2008 Atestace z Klinické psychologie (číslo registrace MZČR: 022-0121-7117)

2005 Kurz hypnózy pod vedením Prof. Kratochvíla, Kroměříž (www.psycholog.coolnet.cz)

2002 – 2007 psychoterapeutický výcvik SLEA: Logotrerapie-Existenciální analýza

2002 – 2005 Mgr. Psychologie, FSS MU Brno

1999 – 2002 Bc. Psychologie, sociální politika a sociální práce, FSS MU Brno ( další krátkodobější odborné stáže a výcviky)

Praxe v oboru:

2020 -2020> NUDZ, projekt Parafilik

2018 > Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice, školitel, supervizor

2015 – 2018 Psychiatriská nemocnice Horní Beřkovice, vedoucí psycholog

2006 – 2015 Psychiatrická Nemocnice Praha-Bohnice, psycholog

2010 – 2013 TH Klinika.s.r.o., psycholog

2009 > Centrum Krizové Intervence (CKI) Praha

2008 – 2012 Lektorská činnost Vysoká škola psychosociálních studií

2006 > Lektorská a trenérská činnost zejména v oblasti Komunikačních dovedností

2007 – 2008 externí spolupráce s firmou Neurops s.r.o., psychologická diagnostika řidičů z povolání

2004 – 2006 Dětská psychiatrická léčebna Louny, psycholog

1997 – 1998 dobrovolník v ČSAP (Česká Společnost AIDS Pomoc)

Členství v profesních sdruženích

European Association for Supervision and Coaching EASC www.easc-online.eu

Českomoravský institut pro supervizi a koučink CMISK www.cmisk.cz

Společnost pro Logoterapii a Existenciální Analýzu SLEA o.s. www.slea.cz

Společnost pro Rorschacha a projektivní metody www.rorschach.cz

ČIS (český institut pro supervizi www.supervize.eu)

Asociace klinických psychologů www.akpcr.cz